STC Groep | Sterk in technisch werk
STC Groep
STC Groep | Sterk in technisch werk

Uitzenden en detacheren

STC groep vindt uw flexibele ondersteuning

U kunt bij ons terecht voor het vervullen van de behoefte aan flexibel personeel. Onze focus ligt op uitzenden en detacheren in de techniek. Bij het werven van kandidaten kijken wij naar de opleiding, ervaring en persoonlijkheid. Op basis van deze combinatie leveren wij altijd de beste kandidaat, die aan de functionele eisen voldoet en binnen uw bedrijfscultuur past.

De perfecte match

Onze intercedenten vervullen een dubbelrol binnen onze organisatie. Zij onderhouden contact met onze klanten en brengen hun wensen in kaart en werven zelf de kandidaten. Doordat ze beide partijen persoonlijk leren kennen, kunnen ze gemakkelijk een passende match maken. Al onze intercedenten zijn vakbekwame professionals, die over unieke kwaliteiten beschikken en zich goed kunnen verplaatsen in zowel klanten als kandidaten. De kennis en vaardigheden die deel uitmaken van onze dagelijkse praktijk verwerken wij in onze bedrijfsconcepten. Onze klanten zijn daardoor verzekerd van een dienstverlening, waarvan de effectiviteit bewezen is. Onze best practices worden zelfs wereldwijd gedeeld, om verdere verbeteringen mogelijk te maken.

Techniek is onze specialiteit

STC Groep richt zich met de dienstverlening op uitzenden en detacheren voor vakdisciplines in de techniek. Wij bemiddelen kandidaten die opgeleid
zijn met LBO-, MBO-, HBO-, en WO niveau in de vakgebieden:

  • Installatie
  • Onderhoud
  • Metaal & Constructie
  • Engineering

De sleutel tot succes

STC Groep hecht waarde aan het opbouwen van een langdurige relatie. Die bouwen wij graag met u op door steeds weer succesvol te zijn in het maken van de ideale match voor uw bedrijf of organisatie. Succes op de korte termijn is leuk en aantrekkelijk, maar wij kiezen eveneens voor succes op de lange termijn. U ook?

Maak kennis met STC Groep

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend telefonisch contact opnemen via +31(0) 497 33 7589 of een mail sturen via info@stcgroep.nl.

Een openstaande vacature?

De professionals van STC Groep helpen u graag Maak een afspraak »

ONS TEAM VAN BIKKELS!

Wim Leunissen

Technisch consulent

Sjimmie Pellen

Technisch consulent

Tim van Hooff

Technisch consulent

William Dobber

Technisch consulent

Brigitte van Dijk

Technisch consulent

Daniel Polak

Recruiter

Laura Ovezea

Account Manager

Noëlle Smulders

Recruiter

Wij werken o.a. samen met:

STC GROEPBij de STC groep staat het samenspel tussen klant en medewerker voorop. U werkt samen met een dienstverlener met ruime ervaring en die klanttevredenheid hoog in het vaandel heeft. We houden daarbij de lijnen kort, open communicatie met opdrachtgevers en medewerkers intern en extern.

Onze accountmanagers komen zelf uit het vakgebied waar ze voor bemiddelen, ze spreken uw taal en hebben de missie om iedere klant tot 100% tevredenheid te helpen. Meer over ons »

VEELGESTELDE VRAGEN

Van een uitzendorganisatie die aangesloten is bij de SNA kan je er van op aan dat alles in orde is. SNA-erkende bureaus worden scherp gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en een degelijke bedrijfsvoering. Zo weet je dat je zaken doet met een betrouwbaar uitzendbureau. Werkgevers die voor een SNA-erkend bureau kiezen, betalen het gemak van de uitzendformule dus niet met het risico van naheffingen en boetes. De STC Groep bv is aangesloten bij de SNA en dus een betrouwbare partner. Daarnaast ziet de SNA er op toe dat wij als organisatie onze afdrachten goed doen, je kunt dus verzekerd zijn dat je geen kosten krijgt achteraf.
Dit is afhankelijk van de vacature. Heb je bijvoorbeeld magazijnkrachten nodig of een Engineer ? Heerst er krapte in een bepaalde beroepsgroep? Zijn er hele specifieke eisen? Deze – en meer- zaken spelen mee bij de directe beschikbaarheid van kandidaten.
Volgens het arbeidsrecht kan je een medewerker drie keer een tijdelijk contract geven voor een periode van maximaal 2 jaar. Als jouw toekomstige medewerker al als uitzendkracht bij jou werkzaam is geweest, bent je opvolgend werkgever en moet je de periode via het uitzendbureau meetellen. Informeer daarom altijd bij de vestiging hoeveel contracten de uitzendkracht heeft gehad in de tijd dat hij of zij bij jou werkzaam is geweest. Bepaal aan de hand daarvan wat de contractmogelijkheden nog zijn. Heeft een uitzendkracht in die periode al drie of meer contracten gehad via het uitzendbureau, dan heeft de medewerker direct recht op een contract voor onbepaalde tijd. Let hierbij op dat in fase A met uitzendbeding het contract volgens de cao voor Uitzendkrachten bij een ziekmelding beëindigd wordt en bij werkhervatting een volgend contract wordt gegeven.
In de arbeidsomstandighedenwet wordt de inlener aangemerkt als werkgever van de uitzendkracht. Dit betekent dus dat jij als opdrachtgever verantwoordelijk bent voor naleving van alle regels uit de Arbowet, ook voor de uitzendkrachten die werkzaam zijn binnen uw organisatie. Jij bent als opdrachtgever verplicht voor aanvang van uitzending een zogenoemd arbodocument te verstrekken aan de uitzendonderneming die dit document weer moet doorgeleiden aan de uitzendkracht. Indien je niet beschikt over een arbodocument kan je samen met de consulent een checklist invullen waarin alle risico’s worden besproken. Een uitzendkracht kan je rechtstreeks aanspreken voor eventuele schade als gevolg van een bedrijfsongeval. Dat is ook logisch, aangezien de uitzendkracht werkzaam is onder jouw leiding en toezicht en jij verantwoordelijk bent voor de werkomstandigheden van de uitzendkracht. Wij adviseren je om te controleren of jouw aansprakelijkheidsverzekering hiervoor dekking biedt en deze zo nodig aan te laten passen.
STC Groep BV is vanzelfsprekend voor gelijke behandeling. Discriminatie op grond van onder meer godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht staan wij niet toe. Competenties gevraagd voor de functie en de kwaliteiten van onze flexwerkers, dát is waar we ons op focussen bij het matchen.' Ons motto: 'Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden'.
Andere vraag? Neem contact op »

CERTIFICERINGEN

SNA voert wijzigingen door in de norm. Graag informeren wij u over de aanstaande wijzigingen in de norm per 1 oktober 2016. De Norm bestaat uit NEN 4400-1 en NEN 4400-2 aangevuld met aanpassingsrapporten en interpretatierapporten zoals opgenomen in het Handboek Normen.

SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk. Met het laten uitvoeren van inspecties op basis van onze norm en het toekennen van het SNA-keurmerk geeft SNA hieraan invulling.